Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Ujenzi

Habari

BARABARA YA MBEYA - MKIWA KUENDELEA KUJENGWA KWA AWAMU.


Naibu Waziri wa Ujenzi,  Eng. Godfrey Kasekenya amesema Serikali inajenga kwa kiwango cha lami barabara ya Mbeya - Chunya - Makongolosi - Rungwa - Mkiwa (km 503.36) kwa awamu ambapo sehemu ya Mbeya - Chunya - Makongolosi (km 111) ujenzi umekamilika.

Eng. Kasekenya amesema hayo Februari 5,2024 Bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Mbunge wa Lupa Masache Kasaka aliyeuliza ni lini Serikali itaanza ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya Makongolosi - Rungwa.

 "Ujenzi wa sehemu ya Noranga - Itigi - Mkiwa (km 56.9) sehemu ya Noranga - Itigi (Mlongaji) (km 25.) umefikia asilimia 72 na kwa sehemu ya Noranga - Doroto (km 6) na Itigi - Mkiwa (km 25.6) kazi ya ujenzi zimeanza na utekelezaji wa mradi unaendelea"- amesema Eng. Kasekenya. 

Eng. Kasekenya ameongeza kuwa kwa sehemu iliyobaki ya barabara ya Makongolosi - Rungwa Noranga (km 356) Serikali inaendelea kutafuta fedha za ujenzi. 

Kuhusu upanuzi wa Barabara ya Moshi - Arusha eneo la Kikavu, Naibu Waziri wa Ujenzi Eng. Godfrey Kasekenya amesema taratibu za manunuzi zinaendelea kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Japan (JICA).