Wasiliana Nasi
Anwani ya Makao Makuu
Wizara ya Ujenzi
Samora Avenue, Holland House S.L.P 9423, 11475 Dar-es-Salaam, Tanzania
Simu.: +255 (0)22 2123936 | Nukushi: +255 (0)22 2123931 | Barua Pepe: ps@mow.go.tz

Tutumie Maoni/Malalamiko
...
Wasiliana Nasi